นับจำนวนเซลล์ด้วยฟังก์ชัน COUNTA ใน Excel

ฟังก์ชัน COUNTA ใน Excel เป็นฟังก์ชันที่ใช้นับจำนวนเซลล์ ทั้งเซลล์ที่เป็นตัวเลขและตัวอักษร รูปแบบของฟังก์ชัน =COUNTA ตัวอย่างวิธีใช้ฟังก์ชัน COUNTA 1. พิมพ์สูตร =COUNTA( 2. เลือกช่วงเซลล์ที่ต้องการนับ )…

วิธีใช้ฟังก์ชัน CONCAT ใน Excel เพื่อเชื่อมข้อมูล

ฟังก์ชัน CONCAT ใน Excel ใช้เชื่อมข้อมูลในหลายคอลัมน์หรือหลายเซลล์เข้าด้วยกัน วิธีใช้ฟังก์ชัน CONCAT พิมพ์สูตรในเซลล์ที่ต้องการจะรวมหรือเชื่อมข้อมูล =CONCAT(cell1, delimiter, cell2)

ฟังก์ชัน AND ใน Excel

ฟังก์ชัน AND เป็นฟังก์ชันที่เป็นค่า TRUE หรือ FALSE ตามเงื่อนไข ตั้งแต่ 2 เงื่อนไขขึ้น ไปโดยการพิมพ์สูตร=ANDและตามด้วยเงื่อนไข 2 เงื่อนไขขึ้นไป สูตรที่ใช้ =AND([logical1], [logical2], …)…

วิธีจัดการ ตาราง ใน Excel

วิธีสร้าง ตารางใน Excel 1. เลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการจะสร้างตาราง 2. คลิกเลือกแท็บ Insert (แทรก) 3. เลือก Table 5. เลือก OK 6.…

วิธี Filter ข้อมูลใน Excel

บทความนี้จะเขียนถึงการใช้ Filter ของ Excel ในการ Sort ข้อมูลและซ่อนข้อมูลที่ไม่ต้องการดู เพื่อให้วิเคราะห์หรือดูข้อมูลได้ง่ายขึ้น สัญลักษณ์ของ Filter ตัวอย่างวิธีใช้ Filter ใน Excel หากเราต้องการจะ Filter…

วิธี Sort ข้อมูลภาษาไทย ก-ฮ ใน Excel

วิธีเรียงลำดับข้อมูลของ Excel สามารถเรียงลำดับช่วงได้โดยใช้คำสั่ง Sort A to Z และ Sort Z to A Sort A to Z…

วิธีไฮไลท์ข้อมูลใน Excel กำหนดสีให้กับค่าที่มากกว่า หรือน้อยกว่า

วิธีไฮไลท์ข้อมูลใน Excel สามารถกำหนดได้หลากหลาย เช่นการไฮไลท์ค่าข้อมูล, ข้อความ, วันที่ หรือตามเงื่อนไขอื่นๆ ซึ่งการกำหนดหรือไฮไลท์ข้อมูลต่าง ๆ ใน Excel เราจะใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า >>> Conditional Formatting (การกำหนดรูปแบบตามเงื่อนไข)…

งานสารบรรณ ทะเบียนหนังสือส่ง

หนังสือส่ง คือ หนังสือที่ส่งออกไปภายนอก ให้ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ ดังนี้

วิธีใส่ x บาร์ ใน Excel

บทความนี้จะมาแนะนำวิธีการใส่เครื่องหมาย x บาร์ใน Excel กันนะคะ ในการทำงานที่จะต้องพิมพ์เครื่องหมาย X-Bar ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ต้องใช้ในทางคณิตศาสตร์ บางท่านอาจจะหาสัญลักษณ์ไม่เจอมาดูวิธีด้านล่างได้เลยค่ะ วิธีการใส่เครื่องหมาย x บาร์ใน Excel ง่ายๆ ดังนี้ 1.…

งานสารบรรณ การรับหนังสือ

หนังสือรับ คือ หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายนอกให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ ดังนี้ 1. จัดลำดับความสำคัญ และความเร่งด่วนของหนังสือ เพื่อดำเนินการก่อนหลังและให้ผู้เปิดซองตรวจเอกสาร หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องหรือบันทึกข้อบกพร่องไว้เป็นหลักฐานและดำเนินการต่อไป 2. การประทับตรารับหนังสือที่มุมบนด้านขวาของหนังสือ กรอกรายละเอียดดังนี้ 3. ลงทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรับ กรอกรายละเอียดดังนี้…

หนังสือราชการ 6 ประเภท

หนังสือราชการ คือ เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในราชการ หนังสือราชการแบ่งเป็น 6 ชนิด ดังนี้ 1. หนังสือภายนอก เป็นหนังสือที่ใช้ติดต่อราชการแบบเป็นพิธี โดยใช้กระดาษตราครุฑ เป็นหนังสือที่ติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงบุคคลภายนอก 2. หนังสือภายใน เป็นหนังสือติดต่อราชการที่เป็นพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก…

วิธีสร้างตารางใน Word

เราสามารถสร้างตารางใน Word ได้ง่ายๆ เพียงแค่ Insert หรือแทรกตารางที่แท็บเมนูใน Word เมื่อทำการแทรกตารางแล้วสามารถปรับแต่งคอลัมน์หรือแถวของตารางได้ตามความต้องการเลยค่ะ วิธีแทรกตารางใน Word 1. สร้างตารางโดยใช้ Table Grid 2. การแทรกตารางด้วย…

วิธีเริ่มใช้งาน Google sheet ทำยังไง

Google sheet คือ สเปรดชีตออนไลน์ ซึ่งสามารถสร้างและจัดรูปแบบของชีตได้ นอกจากนั้น Google sheet ยังสามารถแชร์งานให้กับคนอื่นหรือเพื่อนร่วมงานสามารถเข้ามาใช้ได้ด้วย วิธีเริ่มใช้งาน Google sheet 1. การเปิดใช้งาน Google sheet…

คีย์ลัด Microsoft Word ที่ควรรู้ เพื่อให้ทำงานเร็วและคล่องแคล่วมากขึ้น

คีย์ลัด Microsoft Word หรือคีย์ลัดที่จะช่วยให้เราสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Word ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีอยู่เป็นจำนวนมาก เพราะแต่ละคำสั่งการทำงานล้วนแต่มีคีย์ลัดทั้งนั้น ในบทความนี้ ได้รวบรวม คีย์ลัด Microsoft Word ที่สำคัญ ๆ…

วิธีเพิ่ม Work Sheet ใน Excel

การใช้งาน Microsoft excel เมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมา Excel จะสร้าง sheet ให้เรา 1 sheet ในการทำงานหากเราต้องการเพิ่ม Sheet ใหม่ขึ้นมาอีก วิธีที่เร็วที่สุดในการเพิ่ม Worksheet ใหม่ก็คือ…

วิธีจัดกลุ่มข้อมูลใน Excel ด้วยฟังก์ชัน TEXTJOIN

การจัดกลุ่มข้อมูลหรือการรวมข้อมูลใน Excel สามารถทำได้ง่ายๆ โดยการใช้ฟังก์ชัน TEXTJOIN ซึ่ง TEXTJOIN จะสามารถใช้งานได้กับ Excel เวอร์ชั่น 2016 ขึ้นไป ใช้ในการเชื่อมตัวหนังสือหรือข้อความเข้าด้วยกัน โดยสามารถกำหนดได้ว่าจะใช้สัญลักษณ์คั่นระหว่างตัวอักษร อย่างเช่น ,…

วิธีลบช่องว่างใน Excel ด้วยฟังก์ชัน TRIM พร้อมอธิบายและยกตัวอย่างวิธีใช้สูตร

ฟังก์ชัน TRIM ใน Excel เป็นฟังก์ชันข้อความที่ใช้ลบช่องว่างส่วนออกจากข้อความ มีประโยชน์ในการปรับหรือแก้ไขข้อมูลที่นำเข้าจากแหล่งอื่น หรือลบช่องว่างส่วนเกินที่เพิ่มเข้ามาโดยไม่ตั้งใจ สูตรที่ใช้ลบช่องว่างใน Excel =TRIM(text) text คือ ข้อความที่เราต้องการจะลบช่องว่างออก ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ TRIM ในการลบช่องว่าง…

การใช้ Future Simple Tense โครงสร้าง Tense พื้นฐานในภาษาอังกฤษ

Future simple tense ใช้เพื่ออธิบายการกระทำที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มักใช้กับการแสดงเวลาเพื่อว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเมื่อใด โครงสร้างของ Future Simple Tense Subject + will/shall + verb (base form)…