การใช้โปรแกรม Excel เบื้องต้น (การป้อนข้อมูลใน worksheet)

การป้อนข้อมูลใน worksheet

คือ การนำข้อมูลของเรากรอกลงไปใน worksheet ซึ่งข้อมูลจะมีหลากหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น ข้อความ ตัวเลข เวลา และข้อมูลอื่นๆอีกมากมาย นอกจากข้อมูลข้างต้นแล้วเรายังสามารถนำ รูปภาพ แผนภาพ แผนภูมิ มาใช้ประกอบข้อมูลของเราได้อีกด้วย

เริ่มจากการคลิกเลือกเซลล์ที่เราต้องการใส่ข้อความ จากนั้นพิมพ์ข้อมูลลงไปในเซลล์นั้น

เราสามารถเลื่อนไปป้อนข้อความในคอลัมน์อื่นๆด้วยการกดลูกศรเพื่อเลื่อนไปยังด้านบน ด้านล่าง ด้านซ้าย ด้านขวาได้ตามต้องการ

 

 

ในบางครั้งข้อมูลที่เราป้อนเข้าไปเป็นข้อความที่ยาว เราก็สามารถย่อขยายคอลัมน์ได้ตามต้องการ