การสร้างจดหมายเวียน

จดหมายเวียน คือ จดหมายที่มีรูปแบบและเนื้อเหมือนกัน แต่จะแตกต่างกันที่ผู้รับจดหมาย
การสร้างจดหมายเวียนมีขั้นตอนดังนี้

1. พิมพ์เนื้อหาของจดหมายลงใน word ให้เรียบร้อย

2. สร้างข้อมูลที่จะนำมาใส่จดหมายเวียนใน Excel ให้เรียบร้อย

3. เปิด Word ที่เราพิมพ์จดหมายไว้ขึ้นมา แล้วเลือก Mailings > start mail merge > Letter เสร็จแล้วไปเลือกที่ Select recipients > Use existing list แล้วเลือกไฟล์ Excelที่เราสร้างไว้ในขั้นตอนแรก แล้วกด OK

4. นำเคอร์เซอร์ไปไว้ตำแหน่งที่เราต้องการวางข้อมูลเว้นวรรคตามความเหมาะสม  เลือก Insert merge field แล้วเลือก field ที่เราสร้างไว้ เสร็จแล้วจะได้ดังรูปภาพข้างล่าง

5. เลือก Preview แล้วเลื่อนดูข้อมูลไปเรื่อยๆ เพียงแค่นี้เราก็ได้จดหมายเวียนเรียบร้อยแล้วค่ะ