วิธีการหาเปอร์เซ็นต์ ใน Excel อย่างง่ายแค่ใช้สูตร และการหาเปอร์เซ็นต์ด้วย Quick Analysis

วิธีหาเปอร์เซ็นต์ใน Excel สามารถทำได้อย่างง่าย โดยสามารถใช้ฟังก์ชันและสูตรในตัวของ Excel เพื่อคำนวณเปอร์เซ็นต์ได้อย่างรวดเร็ว

วิธีการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของผลรวม

ตัวอย่าง : เราจะหาว่ายอดขายแต่วันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายทั้งหมด

เอายอดขายของแต่ละวัน / ยอดรวมทั้งหมด โดยใส่เครื่องหมาย $ เพื่อล็อกเซลล์ยอดรวมเวลาที่ก็อปปี้สูตรจะได้ไม่เคลื่อน

เมื่อ Enter แล้ว จะได้ข้อมูลดังนี้ให้คลิกเลือกที่เครื่องหมาย % ในแท็บเมนู

จากนั้นก็อปปี้สูตรโดยการวางเมาส์ที่มุมล่างขวาช่อง C2 ให้เป็นเครื่องหมาย + คลิกเมาส์ค้างลากลงข้างล่างเพื่อเป็นการก็อปปี้สูตรเปอร์เซ็น

การหาเปอร์เซ็นใน Excel อย่างรวดเร็วด้วย Quick Analysis

การหาเปอร์เซ็นต์ใน Excel เราสามารถใช้เครื่องมือ Quick Analysis เพื่อคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ของข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่าง หากเราต้องการหาเปอร์เซ็นต์ของยอดขายสินค้าในแต่ละวัน สามารถทำได้ดังนี้

  • คลิกเลือกข้อมูลทั้งหมด
  • จากนั้นจะมีสัญลักษณ์ Quick Analysis แสดงขึ้นมาที่มุมล่างขวาของข้อมูลที่เราเลือก ให้คลิกที่สัญลักษณ์ดังกล่าว

หลังจากที่คลิกเลือกสัญลักษณ์ Quick Analysis แล้วจะมีกล่องเครื่องมาแสดงขึ้นมาให้เลือกใช้ตามความต้องการ ซึ่งในตัวอย่างนี้เราจะหาเปอร์เซ็น สามารถเลือกได้ดังนี้

  • คลิกที่แท็บ Totals
  • คลิกที่สัญลักษณ์ที่ชี้ไปทางขวา เพื่อเลื่อนหาคำสั่ง %Total ที่แสดงในขวามือ
  • เลือก %Total (ซึ่งตัวอย่างเราจะให้แสดงข้อมูลในเซลล์ด้านขวา เราก็เลือก %Total ที่มีแถบสีส้มอยู่ด้านขวา ดังภาพด้างล่าง)

ซึ่งใน Quick Analysis จะมีคำสั่งหลากหลายสามารถเลือกใช้งานตามต้องการได้เลย สำหรับวิธีการหาเปอร์เซ็นใน Excel ด้วย Quick Analysis อย่างง่ายก็สามารถทำตามขั้นตอนด้านบนได้เลยค่ะ