การหาเปอร์เซ็นต์ ใน Excel

การหาเปอร์เซ็นต์ หรืออัตราร้อยละ คือ การคำนวณที่มีส่วนเป็น 100 โดยมักจะใช้เครื่องหมาย % เช่น ร้อยละ 35 หรือ 35%  เสื้อราคา 1,200 บาท ขายจริงราคา 550 เสื้อลดราคากี่เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น

เรื่อง การหาเปอร์เซ็นต์ หรือร้อยละ เป็นเรื่องที่เราต้องเจอบ่อยๆในชีวิตประจำวันของเรา ดังนั้นวันนี้เราจะมาสอนเรื่องการคำนวณหาค่าเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละด้วยโปรแกรม Excel

https://www.youtube.com/watch?v=wmpYWo714Q8

เช่นตัวอย่างข้างล่างนี้

การใส่สูตรเบื้องต้น

อธิบาย สูตรการหาเปอร์เซ็นต์ คือ ราคาที่ลด (ลดกี่บาท) คูณ 100 และหารราคาเต็มหรือราคาที่ติดไว้

เราก็จะได้ B3 คือ ราคาที่ติดไว้ ลบ C3 คือ ราคาที่ขายจริง คูณกับ 100 หาร B3 ราคาที่ติดไว้

พิมพ์สูตร =(B3 – C3)*100/B3 เราก็จะได้ราคาสินค้าที่ลดราคาโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์

ตัวอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคำนวณเปอร์เซ็นร้อยละ

สร้างข้อมูลพร้อมราคา และเปอร์เซ็นต์ที่เราจะคำนวณหาราคาจริงของสินค้า เช่นถ้าสินค้าลดราคา 20% หาว่าสินค้าที่ลดแล้วราคาจริงเป็นเท่าไหร่

แล้วเราก็พิมพ์สูตรการหาเปอร์เซ็นต์ในคอลัมน์ที่เราจะแสดงผลลัพธ์ หรือคลิกที่คอลัมน์ที่เราต้องการให้แสดงผลแล้วไปพิมพ์สูตรที่ช่องสูตรข้างบนก็ได้

การคำนวณหาเปอร์เซ็นต์คอลัมน์ B2 (ราคา) คูณ 20 หาร 100 สูตรคือ =B2-(B2*20/100)

เสร็จแล้วกด Enter เราก็จะได้ราคาที่เราต้องการคำนวณหาผลลัพธ์

https://www.youtube.com/watch?v=wmpYWo714Q8&t=219s

เมื่อเราได้ผลลัพธ์ออกมาแล้ว เราต้องการให้ช่องอื่นๆแสดงผลเช่นกันเราคลิกตรงมุมช่องผลลัพธ์แแล้วลากลงมาซึ่งเป็นการ Copy สูตร แล้วโปรแกรมจะคำนวณให้เราโดยอัตโนมัติ