การติดตั้ง Fonts ใน Windows10, Windows8.1, Windows7

เมื่อเราพิมพ์เอกสารต่างๆ หรือทำงานอื่นๆก็แล้วแต่เมื่อเราต้องการเลือกใช้ฟ้อนต์ตัวอักษรที่หลากหลาย แต่บางฟ้อนต์เครื่องของเราก็ไม่มีฟ้อนต์ที่เราต้องการ ดังนั้นเราต้องโหลดฟ้อนต์ที่เราต้องการมาใช้งานของเรา วันนี้ก็เลยจะมาสอนการติดตั้งฟ้อนต์แบบง่ายๆค่ะ

อันดับแรกเราต้องดาวน์โหลดฟ้อนต์ที่เราต้องการมาไว้ก่อน ซึ่งตอนนี้เราได้โหลดฟ้อนต์ที่เราจะติดตั้งมาเรียบร้อยแล้ว เมื่อเราโหลดมาแล้วก็ทำการแตกไฟล์เหมือนในภาพ จากนั้นเราก็ Copy ไฟล์ที่เราแตกออกมา

เปิด Control Panel ขึ้นมาแล้วเลือก Fonts

ก็จะเปิดมาที่หน้านี้ แล้วเราก็วางฟ้อนต์ที่ Copy มาตอนแรก เพียงเท่านี้เราก็ได้ฟ้อนต์ตามที่เราต้องการแล้ว