การใส่สูตรเบื้องต้นใน Excel

การใส่สูตรใน Excel เราสามารถทำได้ง่ายๆเพียงแค่ใส่เครื่องหมาย = สูตรที่เราต้องการ ตำแหน่งเซลล์ที่จะรับค่าตัวเลขมาคำนวณ ใส่เครื่องหมายทีเราจะให้คำนวณ + – * / (บวก ลบ คูณ หาร) ตามทีเราต้องการจะคำนวณ

เมื่อพิมพ์สูตรเสร็จแล้วกด Enter เราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมา

เมื่อเราได้ผลลัพธ์หรือใส่สูตรเสร็จแล้วเราสามารถ Copy สูตรการนวณได้ด้วยการคลิกลากดึงลงมาแล้วโปรแกรมจะคำนวณให้เราอัตโนมัติ