การจัดการ Worksheet

Worksheet คือ ชีทหรือพื้นที่การทำงานในหน้า Excel

เราสามารถเพิ่มชีทได้ด้วยการกด shift + f11 ชีทก็จะเพิ่มขึ้นมาโดยอัตโนมัติ หรือทำได้โดยการคลิกขวาที่ sheet แล้วเลือก Insert… หรือคลิกเครื่องหมายบวกที่อยู่ข้างๆ sheet

คลิกขวาที่ sheet แล้วเลือก Insert…

คลิกเครื่องหมายบวกที่อยู่ข้างๆ sheet

การตั้งชื่อ worksheet

worksheet ที่เราสร้างขึ้นใหม่จะตั้งชื่อตามค่าเริ่มต้นของโปรแกรม คือ sheet 1 , sheet 2 , sheet 3…..ตามลำดับ เมื่อเรามีหลาย worksheet ก็ต้องตั้งชื่อเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน

ดับเบิลคลิกชีทที่เราต้องการจะตั้งชื่อ แล้วพิมพ์ชื่อที่เราต้องการลงไป สามารถตั้งได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การเปลี่ยนสี worksheet

คลิกขวาชีทที่เราต้องการจะเปลี่ยนสี เลือก Tab Color แล้วก็เลือกสีได้ตามใจชอบ