วิธีคำนวณหาค่า VAT 7% ด้วย Excel

บทความนี้จะเขียนเกี่ยวกับการคิด Vat 7% หรือการหาภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT หรือที่เราเรียกกันว่าภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ภาษีที่ถูกเรียกเก็บจากการขายสินค้า และบริการของคนทำธุรกิจ


ซึ่งในปัจจุบัน เราทุกคนจะต้องเสียภาษี หรือจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( VAT 7% ) ซึ่ง 7% นี้เราได้คำนวณมาจาก ภาษีมูลค่าเพิ่ม 6.3% รวมกับ ภาษีท้องถิ่นอีก 0.7%

ถามว่าใครคือผู้ที่จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ ( VAT )

  • คำตอบคือ ผู้ประกอบการ ผู้นำเข้า ผู้ผลิต ผู้ให้บริการ และอื่นๆ ที่มีรายได้ 1,800,000 บาทต่อปี ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคค
  • บุคลลธรรมดา คือ เจ้าของกิจการคนเดียว
  • นิติบุคคล คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัทจำกัด

เมื่อเราทำความรู้จักเรื่องของ VAT คร่าว ๆ แล้วเราก็จะมาดูการการคำนวณหาค่า VAT กันค่ะ ซึ่งการคำนวณหาค่า VAT นี้เราจะใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการคำนวณเพราะเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่เรานิยมใช้งานกันในปัจจุบัน

ขั้นตอนการหาค่า VAT 7% ใน Excel

เราก็พิมพ์สูตรของเราลงใน cell ที่ต้องการได้เลย โดยนำราคาที่เราต้องการคิดก็คือ B3 คูณกับ VAT 7% 

นำราคาที่เราต้องการคิดก็คือ B4 คูณกับ 7 หารด้วย 100 ก็คือ 7% นั่นเองแค่นี้ก็จะได้ค่า VAT ออกมา

การคำนวณหาราคาสุทธิก็คือราคาที่เราจะต้องจ่าย

เมื่อใส่สูตรในช่องแรกแล้วเราก็คลิกลาก Copy สูตรลงมาเราก็จะราคาสุทธิทั้งหมดแล้ว

ฟังก์ชันการคำนวณในExcel