การจัดรูปแบบตัวอักษร

การจัดรูปแบบตัวอักษรใน Excel ก็เหมือนกับการจัดรูปแบบงานเอกสารอื่นๆ แต่การจัดรูปแบบใน Excel เราต้องคลิกเลือกเซลล์ที่เราต้องการจะจัดรูปแบบก่อนแล้วค่อยเลือกรูปแบบตัวอักษรต่างๆตามที่เราต้องการ

คลิกเลือกเซลล์ที่ต้องการจะจัดรูปแบบแล้วเลือกแบบอักษรหรือฟอนต์ที่เราต้องการ