เทคนิคการก็อปปี้และวางข้อมูลแบบต่างๆ

การก็อปปี้ข้ามเวิร์คบุ๊ค

เราสามารถย้ายข้ามูลข้ามเวิร์คบุ๊คด้วยการ Copy และ Paste ได้เช่นกัน

โดยเปิดเวิร์คบุ๊คที่เราจะก็อปปี้ข้อมูลและเวิร์คบุ๊คที่เราจะวางข้อมูลขึ้นมา จากนั้นเลือกข้อมูลที่เราต้องการจะก็อปปี้ แล้วเปิดเวิร์คบุ๊คที่เราต้องการจะวางข้อมูล คลิกขวาเลือก Paste

  • เปิดเวิร์คบุ๊คที่เราจะก็อปปี้ข้อมูล เลือก Copy

  • เปิดเวิร์คบุ๊คที่เราจะวางข้อมูล แล้วขยายคอลัมน์ให้พอดีกับข้อมูลของเรา