การหมุนข้อความใน Excel

เมื่อเราสร้างงานเอกสารในโปรแกรม Microsoft Excel สามารถปรับตัวอักษรให้อยู่ในแนวตั้งหรือแนวเฉียงได้ตามต้องการ

ซึ่งจะมีวิธีการปรับดังนี้

  • คลิกขวาในเซลล์ที่เราต้องการปรับตัวตัวหนังสือ แล้วเลือก Format Cells…

  • เมื่อมี Pop Up เด้งขึ้นมาให้เลือกที่ Alignment แล้วไปตั้งค่าที่ Orientation ด้านขวามือตามที่เราต้องการ

  • เช่นตั้งค่า Orientation ให้เป็น 45 องศา

  • ตั้งค่า Orientation ให้เป็น 90 องศา

เพียงแค่นี้เราก็สามารถหมุนตัวหนังสือภายในเซลล์ได้ตามที่เราต้องการ