การตั้งค่าแนวนอนและแนวตั้งในเอกสารเดียวกัน Microsoft Word

ในการสร้างงานเอกสารใน Microsoft Word บางท่านอาจจะต้องการสร้างงานเอกสารที่มีทั้งแนวตั้งและแนวนอนในเอกสารเดียวกันซึ่งต้องแยกไฟล์ออกเป็นสองไฟล์คือไฟล์ที่เป็นแนวตั้งและไฟล์ที่เป็นแนวนอน ทำให้เกิดความยุ่งยากในการทำงาน ซึ่งในโปรแกรม Microsoft Word นั้นเราสามารถตั้งค่าหน้ากระดาษให้มีทั้งแนวตั้งและแนวนอนได้ในไฟล์เดียวกันได้เพื่อลดความยุ่งยากในการทำงานของเรา

ขั้นตอนการตั้งค่าหน้ากระดาษแนวตั้งและแนวนอน

1.เปิดไฟล์ Word ที่เป็นเอกสารเปล่าขึ้นมาแล้วไปคลิกเลือก Layout > Breaks > Next Pages

เสร็จแล้วเราจะได้หน้ากระดาษเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งหน้า

2. คลิกเลือกที่ Orientation แล้วเลือกหน้ากระดาษให้เป็นแนวนอน เพียงแค่นี้เราก็จะได้หน้ากระดาษที่มีทั้งแนวตั้งและแนวนอนในไฟล์เดียวกันแล้วค่ะ

ผลลัพธ์