น้องแอนดอทคอม

การตัดเกรดโดยใช้โปรแกรม Excel

เรามาใช้ฟังก์ชัน IF ในการตัดเกรดนักเรียนนักศึกษากัน ซึ่งหลายๆอาจจะเคยใช้ฟังก์ชัน IF ในการคำนวณอื่นๆมาก่อนแล้วเพราะว่าฟังก์ชัน IF สามารถใช้ได้ในหลายๆเงื่อนไขของการคำนวณใน Excel เริ่มตั้งแต่เงื่อนไขที่ง่ายๆไปจนถึงเงื่อนไขที่มีความซับซ้อน

โดยเราจะมีเงื่อนไขที่ใช้ในการตัดเกรดดังนี้

คะแนนตั้งแต่ 80 ขึ้นไปเกรด 4 หรือ A

คะแนนตั้งแต่ 75-79 เกรด 3.5 หรือ B+

คะแนนตั้งแต่ 70-74 เกรด 3 หรือ B

คะแนนตั้งแต่ 65-69 เกรด 2.5 หรือ C+

คะแนนตั้งแต่ 60-64 เกรด 2 หรือ C

คะแนนตั้งแต่ 55-59 เกรด 1.5 หรือ D+

คะแนนตั้งแต่ 50-54 เกรด 1 หรือ D

คะแนนต่ำกว่า 50 เกรด 0 หรือ F

ขั้นตอนแรกเราต้องมีข้อมูลของนักเรียนนักศึกษาก่อน

จากนั้นเราก็พิมพ์สูตรหรือเงื่อนไข IF ที่จะใช้ในการคำนวณเกรด =IF(C3>=80,”4″,IF(C3>=75,”3.5″,IF(C3>=70,”3″,IF(C3>=65,”2.5″,IF(C3>=60,”2″,IF(C3>=55,”1.5″,IF(C3>=50,”1″,IF(C3<50,”0″))))))))

สูตรที่ใช้ในการคำนวณเกรด

เมื่อพิมพ์สูตรเสร็จแล้วกด Enter แล้วคลิกลากสูตรลงมายังคอลัมน์ทีต้องการจะให้คำนวณ เสร็จแล้วเราก็จะได้เกรดที่ต้องการคำนวณเรียบร้อยค่ะ

ลากสูตรงมายังคอลัมน์อื่นๆที่ต้องการคำนวณ

ผลลัพธ์ของการใช้เงื่อนไข IF ในการตัดเกรด