การกรองข้อมูลด้วย Filter ใน Microsoft Excel

เมื่อเรามีข้อมูลจำนวนมาก ๆแต่อยากให้แสดงเฉพาะข้อมูลที่เราต้องการ และซ่อนข้อมูลส่วนที่เหลือไว้ เมื่อเรามีข้อมูลจำนวนมาก ๆทำให้ง่ายต่อการเรียกดูข้อมูล ดังนั้นเราจึงต้องใช้ Filter เข้ามาช่วยในการจัดการข้อมูล เช่น เมื่อเราต้องการทราบรายชื่อของผู้ที่มาลงทะเบียนเรียนในวันที่ 13 เราก็สามารถใช้ Filter กรองข้อมูลและแสดงเฉพาะรายชื่อนักเรียนที่มาลงทะเบียนเรียนวันนั้น

เราสามารถใช้ Filter ได้ง่ายดังนี้

เลือก Home > Sort &Filter >Filter

เพียงแค่นี้เราก็จะได้ตัวกรองตัวที่เราต้องการ

เช่น เมื่อเราต้องการทราบรายชื่อของผู้ที่มาลงทะเบียนเรียนในวันที่ 13 ว่ามีใครบ้างเราก็สามารถใช้ Filter ในการจัดการข้อมูลได้ดังนี้

เราก็ไปคลิกที่ลูกศร ในคอลัมน์วันที่ลงทะเบียนเรียนแล้วก็เลือกวันที่ ที่เราต้องการทราบซึ่งในที่นี้เราต้องการให้แสดงข้อมูลเฉพาะวันที่13 เราก็เลือกเป็นวันที่ 13 นอกนั้นเราก็คลิกออก แล้วกด OK ค่ะ

เพียงแค่นี้โปรแกรมก็จะแสดงเฉพาะข้อมูลที่เราต้องการค่ะ