การใส่สีพื้นเซลล์ Fill Color ใน Excel

การทำงานใน Excel เราอาจจะใส่สีพื้นในเซลล์ที่เป็นหัวข้อหรือส่วนที่เราต้องการเน้น เพื่อเพิ่มความโดดเด่นและสร้างความแตกต่างในแถวหรือคอลัมน์นั้น ๆ ทำให้สามารถดูข้อมูลหรือเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น

เราจะใส่สีให้เซลล์ด้วย Fill Color

เลือกเซลล์ที่เราต้องการจะใส่สี > คลิกที่ปุ่ม Fill Color แล้วเลือกสีได้ตามใจชอบค่ะ

หรือจะคลิกขวาเซลล์เราต้องการจะใส่สีแล้วเลือก Fill Color

กำหนดเอฟเฟ็กต์สีพื้นในเซลล์

นอกจากสีพื้นที่เรียบ ๆแล้วเรายังสามรถใส่ลวดลายหรือจะใส่ Fill Effects ไล่ระดับสีเกรเดียนท์ในทิศทางต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มความสวยงามและเพิ่มมิติอีกด้วย

Fill Effects ไล่ระดับสีเกรเดียนท์ในทิศทางต่าง ๆ

คลิกเลือกที่ Fill Effects… จะมีป๊อบอัพเด้งขึ้นมาให้เราเลือกไล่สีได้ตามความต้องการ

เปิดตารางสีเพิ่มเติม