การแทรกแถว แทรกคอลัมน์ และแทรกเซลล์

การแทรกแถว (Insert sheet rows) เป็นการเพิ่มแทรกคอลัมน์ขึ้นมาใหม่ในงานของเราและเมื่อเราไม่ต้องการคอลัมน์นั้นแล้วเราก็สามารถลบคอลัมน์ได้เช่นกัน

คลิกเลือกแถวที่เราต้องการแทรก > คลิกขวาเลือก แทรก (Insert)

หรืออีกวิธีหนึ่งคือการคลิกเลือก Inert > Insert cells

เราก็จะได้แถวเพิ่มขึ้นมาตามที่เราต้องการ

การลบแถว คลิกเลือกเซลล์ที่เราต้องการลบ > คลิกขวาเลือก ลบ (Delete)


การแทรกคอลัมน์ (Insert Columns)

คลิกเลือกคอลัมน์ที่ต้องการแทรก > คลิกขวาเลือกแทรก (Insert)

ซึ่งคอลัมน์ที่เราเลือกจะเลื่อนไปด้านขวาและคอลัมน์ใหม่ทีเราแทรกจะมาแทนที่คอลัมน์ทีเราเลือกนั่นเอง

การลบคอลัมน์ (Delete columns)

คลิกเลือกคอลัมน์ที่เราต้องการลบ > คลิกขวาเลือก ลบ (Delete)

การแทรกเซลล์ (Insert cells)

การแทรกเซลล์ขึ้นมาใหม่จะมีวิธีการแทรกและเลื่อนข้อมูลได้ 2 แบบคือ

Shift cells down เป็นการแทรกเซลล์ให้เพิ่มขึ้นด้านบนและเลื่อนเซลล์เดิมลงด้านล่าง

Shift cells right เป็นการแทรกเซลล์ใหม่เข้ามาแล้วเลื่อนเซลล์เดิมไปทางขวา

คลิกเลือกเซลล์ที่เราต้องการแทรก แล้วเลือก Insert > Insert cells จากนั้นจะมี ป๊อบอัพ เด้งขึ้นมาให้เราเลือกรูปแบบที่เราต้องการแทรกได้เลย