การแทรกเลขหน้าใน Microsoft Word แบบกำหนดเอง

การทำงานเอกสารหรือรูปเล่มรายงานประกอบด้วยส่วนต่างๆ คือ คำนำ สารบัญ เนื้อหา และส่วนที่เป็นอ้างอิง ซึ่งในส่วนที่เป็นเนื้อหาเราจะต้องใส่เลขหน้า โดยการแทรกเลขหน้าใน Word จะแทรกเลขหน้าทุกหน้าของเอกสาร จึงทำให้คนส่วนใหญ่เวลาทำรูปเล่มรายงานต้องแยกไฟล์เอกสารในส่วนทีเป็นสารบัญ และส่วนที่เป็นเนื้อหาออกจากกัน ซึ่งในที่นี้เราจะรวมทุกหน้าไว้ในไฟล์เดียวกันแล้วแทรกเลขหน้าแบบกำหนดเอง

วิธีแทรกเลขหน้าแบบกำหนดเอง

1. เปิดไฟล์เอกสารขึ้นมาแล้วเอาเคอร์เซอร์ไปวางในบรรทัดสุดท้ายก่อนจะขึ้นหน้า ที่เราต้องการจะแทรกตัวเลข

2. คลิกเลือก Page Layout > Breaks > Next Page

3. คลิกเลือกที่แท็ป Insert > Page Number แล้วเลือกรูปแบบเลขหน้าตามที่เราต้องการ

4. เมื่อแทรกเลขหน้ามาแล้ว คลุมดำที่เลขหน้าที่เราต้องการให้เริ่มนับจากหน้านั้น > คลิก Link to previous

5. คลิก Insert > Page Number > Format Page Numbers… จะมีป๊อบอัพเด้งขึ้นมาแล้วคลิกเลือกที่ Start at เป็น 1 เสร็จแล้วกด OK

6. เลื่อนไปหน้าก่อนที่เราจะเริ่มนับเลขหน้าคลุมดำตรงเลขหน้าแล้วก็ลบเลขหน้าออกได้เลย