การใส่ลายน้ำบนเอกสาร Microsoft Word

การแทรกลายน้ำ (Watermart) เป็นการป้องกันการคัดลอกเอกสารหรือนำเอกสารไปใช้ในงานอื่น ซึ่งการใส่ลายน้ำเป็นการใส่ข้อความหรือรูปภาพลงในพื้นหลังของเอกสาร โดยลายน้ำที่เราใส่จะปรากฎทุกหน้าของเอกสาร

เราจะมีวิธีการแทรกลายน้ำดังนี้

1. เปิดไฟล์เอกสารที่เราต้องการแทรกลายน้ำขึ้นมา

2. คลิกแถบ Page Layout > Watermark แล้วเลือก Custom Watermark ถ้าเป็น Microsoft Word 2013 หรือ 2016 ให้คลิกที่แถบ Design> เลือก Watermark

3. เลือก Text watermark พิมพ์ข้อความลายน้ำที่เราต้องการ

Language > ภาษาของข้อความ

Text > ใส่ข้อความที่ต้องการ

Font > ตั้งค่า font

Size > ขนาดตัวอักษร

Color > สีของข้อความ

Layout > การวางข้อความ

เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วก็เลือก OK ได้เลย

4. เพียงแค่นี้เราก็จะได้ลายน้ำที่เราต้องการจ้า