องค์ประกอบของ Microsoft Excel

องค์ประกอบของหน้าจอ Microsoft Excel มีดังนี้

1.Quick Access แถบเครื่องมือด่วน เป็นส่วนแสดงคำสั่งที่ใช้งานบ่อย

2.Title Bar แถบชื่อเรื่อง เป็นส่วนแสดงชื่อของโปรแกรมและชื่อไฟล์งาน

3.ปุ่มควบคุม มีทั้งหมด 3 ปุ่ม ซึ่งปุ่มซ้ายสุดจะย่อโปรแกรมไปไว้ที่ Task bar ปุ่มกลางใช้ย่อขยายขนาดของหน้าจอ และปุ่มสุดท้ายใช้ปิดโปรแกรม

4.Ribbon ริบบอน เป็แถบที่แสดงคำสั่งต่างๆที่ใช้งานในโปรแกรม

5.Name Box กล่องชื่อ เป็นช่องที่ใช้สำหรับตั้งชื่อเซลล์

6.Formula Bar แถบสูตร ใช้สำหรับพิมพ์สูตรหรือฟังก์ชันต่างๆ

7.Column คอลัมน์ เป็นเซลล์ที่เรียงกันในแนวตั้งของแผ่นงาน

8.Row แถว เป็นเซลล์ที่เรียงกันในแนวนอนของแผ่นงาน

9.Cell เซลล์ เป็นช่องสำหรับเก็บข้อมูล

10.Sheet Tab แถบแสดงแผ่นงาน

11.พื้นที่สำหรับทำงาน

12.มุมมองเอกสาร

13.Zoom เป็นส่วนที่ใช้ปรับเปอร์เซ็นต์การซูมเข้าซูมออกเพื่อดูเอกสาร