ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาตามลำดับโดยจะแบ่งออกเป็น 5 ยุคสมัย

1.คอมพิวเตอร์ในยุคที่ 1 เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใช้ภาษาที่ยุ่งยากและซับซ้อนในการสั่งงาน เป็นยุคหลอดสุญญากาศใช้กำลังไฟฟ้าสูง ทำใฟ้เครื่องมีปัญหาเรื่องความร้อน

2.คอมพิวเตอร์ในยุคที่ 2 ใช้ทรานซิสเตอร์แทนการใช้หลอดสุญญากาศ และใช้วงแหวนแม่เหล็กเป็นหน่วยความจำ มีการทำงานที่รวดเร็ว มีความแม่นยำ การเขียนโปรแกรมใช้ภาษาระดับสูง คาดว่าน่าจะเป็นภาษาแอสเซมบลี

3.คอมพิวเตอร์ในยุคที่ 3 เป็นยุคที่ใช้แผงวงจรรวม instrument เป็นสารกึ่งตัวนำที่บรรจุวงจรทางตรรกะเอาไว้ แล้วพิมพ์ลงไปบนแผ่นซิลิกอนที่เรียกว่า ซิป จึงทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลง

4.คอมพิวเตอร์ในยุคที่ 4 เป็นยุคของวงจร Vary Large Scale Integration ( VLSI ) โดยรวมวงจรไอซีจำนวนมากลงไปในแผ่นซิลิกอน ซิป 1 แผ่น โดยจะบรรจุการทำงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า ซีพียู ลงไปในซิปตัวเดียวซึ่งเรียกว่า ไมโครโปรเซสเซอร์

5.คอมพิวเตอร์ในยุคที่ 5 เป็นยุคปัจจุบัน คอมพิวเตอร์มีความสามารถเพิ่มขึ้น ทำงานได้รวดเร็ว สามารถจัดการกับระบบข้อมูลและประมวลผลได้ทีละมากๆ ดังนั้นจึงทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกัน และยังมีการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยระบบ Local Area Network (LAN)