การกรองข้อมูลเบื้องต้นใน Excel

การกรองข้อมูล เป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วในการค้าหาข้อมูลให้มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ซึ่งการกรองข้อมูลจะแสดงเฉพาะข้อมูลที่เราต้องการและจะซ่อนข้อมูลที่เราไม่ต้องการที่จะแสดงไว้ เราสามาทำการกรองข้อมูลได้โดยการใช้เครื่องมือ Filter ในการกรอง ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ผู้ใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel จำเป็นต้องทราบเพื่อนำไปใช้ในการทำงาน

เปิดหน้าข้อมูลที่เราต้องการจะกรองขึ้นมา คลิกเลือก Sort & Filter > แล้วเลือก Filter

เมื่อเราเลือก Filter แล้วจะเห็นว่าส่วนหัวของคอลัมน์จะมีเลือกศรเพิ่มเข้ามา ทำการคลิกลูกศรแล้วเลือกข้อมูลที่เราต้องการให้แสดง

ในส่วนที่เป็นรายการสินค้าก็จะแสดงเฉพาะข้อมูลที่เราเลือกไว้ในขั้นต้น

ถ้าเราต้องการระบุลงไปอีกว่าให้แสดงเฉพาะของผู้หญิง เราก็คลิกลูกศรที่ประเภทแล้วเลือกเฉพาะผู้หญิง

ข้อมูลก็จะแสดงเฉพาะสินค้าที่เป็นผู้หญิง