การพิมพ์สมการทางคณิตศาสตร์ใน Word

การเขียนสมการคณิตศาสตร์ใน Microsoft Word ซึ่งการเขียนสูตรหรือสมการทางคณิตศาสตร์ถือว่าเป็นตัวอักษรพิเศษที่เราต้องแทรกเข้ามาในงานเอกสารของเรา โดยปกติแล้วผู้ใช้งานทั่วไปจะไม่ค่อยได้เรียกใช้ตัวอักษรพิเศษเหล่านี้จึงทำให้ไม่ทราบวิธีการแทรกตัวอักษรพิเศษหรือสมการทางคณิตศาสตร์

การแทรกสูตรหรือสมการทางคณิตศาสตร์มีขั้นตอนต่างๆดังนี้

1.คลิกที่แท็บ Insert >>>เลือก Equation

2.เมื่อคลิกที่ Equation แล้วจะมีกรอบสี่เหลี่ยมแสดงขึ้นมาในกรอบสี่เหลี่ยมนั้นจะมี Symbols สัญลักษณ์พิเศษ และ Structures สมการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งเราสามารถเลือกแทรกสัญลักษณ์ที่เราต้องการได้เลย

ในส่วนของ Structures ประกอบด้วย

 1. Fraction = เศษส่วน
 2. Script = เลขยกกำลัง
 3. Radical = เครื่องหมายรูท
 4. Integral = อินทิกรัล
 5. Large Operator = ผลคูณและผลคูณรวม ยูเนี่ยน อินเตอร์เซ็คชั่น
 6. Bracket =  การแทรกวงเล็บต่างๆ ลงในสมการ
 7. Function = ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
 8. Accent = แทรกเครื่องหมายบนอักขณะต่างๆ
 9. Limit and log = ลิมิตของฟังก์ชัน
 10. Operator =  เครื่องหมายตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์
 11. Matrix = เมทริค