การจัดรูปแบบข้อความใน Word

เราสามารถกำหนดรูปแบบฟอนต์ ขนาดข้อความและอื่นๆให้แสดงผลได้ตามความต้องการของเรา โดยมีวิธีการจัดรูปแบบดังนี้

การเปลี่ยนรูปแบบฟอนต์และขนาด

คลุมข้อความที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงฟอนต์ แล้วคลิกที่ลิสต์บ็อกซ์ฟอนต์เลือกฟอนต์ที่เราต้องการ เมื่อเราชี้เมาส์ไปยังฟอนต์ต่างๆข้อความก็จะแสดงตัวอย่างผลลัพธ์ให้เราทันที

ถ้าเราต้องการเปลี่ยนขนาดของตัวอักษรก็ใช้เมาส์คลิกเลือกคลุมข้อความที่เราต้องเปลี่ยน แล้วเลือกลิสต์บ็อกซ์ Font Size จากนั้นเลือกขนาดตามที่เราต้องการได้เลย

การเน้นข้อความด้วยตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้

ในการสร้างงานเอกสารบางครั้งเราก็ต้องมีการเน้นในส่วนที่เป็นหัวข้อด้วยข้อความที่หนาขึ้น หรือการเน้นข้อความโดยการขีดเส้นใต้และทำให้ข้อความเอียง เพื่อเป็นการเพิ่มจุดสนใจให้กับข้อความที่เราต้องการเน้นเพื่อให้สังเกตเห็นได้ง่ายขึ้น โดยมีวิธีการดังนี้

การเน้นข้อความโดยทำให้ตัวอักษรเป็นตัวหนา

การเน้นข้อความโดยทำให้ตัวอักษรเป็นตัวเอียง

การเน้นข้อความโดยทำให้ตัวอักษรขีดเส้นใต้