การสร้างกราฟ (Chart)เบื้องต้น ในโปรแกรม Microsoft Excel

ถ้าพูดถึงการสร้างกราฟคนส่วนใหญ่จะนึกถึงโปรแกรม Microsoft Excel เพราะเป็นโปรแกรมที่นิยมใช้ในการสร้างกราฟ หรือแผนภูมิต่างๆ ในการสรุปยอด การรายงานผลข้อมูลต่างๆที่ต้องการ ให้แสดงในรูปแบบแผนภูมิหรือกราฟได้ เพื่อเป็นการแสดงข้อมูลให้มีความชัดเจนมากขึ้น เราสามารถสร้างกราฟด้วยขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้ได้เลยจ้า

1.เปิดโปรแกรม Microsoft Excel แล้วสร้างตารางข้อมูลที่เราต้องการจะให้แสดงในรูปแบบของกราฟ

1.1 ตางรางข้อมูลสินค้าสำหรับสร้างกราฟ

2.คลุมตารางที่เราต้องการจะสร้างกราฟ คลิกเลือกที่ Insert(แทรก) จากนั้นคลิกเลือกที่ Insert column (คอลัมน์) เลือกรูปแบบของกราฟตามที่เราต้องการ

1.2 เลือกรูปแบบกราฟ

3.เสร็จแล้วเราจะได้รูปแบบของกราฟตามที่เราต้องการ

1.3 รูปแบบของกราฟตามที่เราเลือก

4.ถ้าเราต้องการที่จะปรับแต่งรูปแบบของกราฟเพิ่มเติมคลิกที่กราฟแล้วเลือก Design (เค้าโครง) หรือถ้าเราต้องการปรับเปลี่ยนสีของกราฟก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยคลิกเลือกที่ Change Colors แล้วเลือกสีตามที่เราต้องการ