Photoshop CC เบื้องต้น

Photoshop cc 2019

Photoshop เป็นโปรแกรมที่นิยมใช้ในการตกแต่งรูปภาพต่าง ๆ การทำงานส่วนใหญ่จะเป็นการจัดการเกี่ยวกับรูปภาพ แบ่งการทำงานออกเป็น Layer ซึ่งในแต่ละ Layer จะมีการทำงานที่ซ้อนกันอยู่ในหนึ่งหน้ากระดาษ ซึ่งรูปภาพในกลุ่มใหญ่ๆ จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

  1. Vector เวกเตอร์ คือ ภาพที่เกิดจากลายเส้นแบบต่าง ๆมีรูปทรงต่าง ๆที่สร้างจาก Illustrator เมื่อเรานำรูปภาพแบบเวกเตอร์มาใช้ใน Photoshop จะทำให้รายละเอียดของรูปภาพไม่เกิดความเสียหายเมื่อมีการย่อ-ขยายรูปภาพ
  2. รูปแบบ Bitmap เป็นรูปภาพที่มีจุดสีต่าง ๆ เป็นส่วนประกอบหรือเรียงต่อกันจนทำให้เกิดเป็นรูปภาพขึ้นมา ซึ่งมาให้เราได้รูปภาพสีที่เป็นธรรมชาติสมจริง

ชนิดของไฟล์ Photoshop

เราจะแบ่งเป็นชนิดต่าง ๆ ตามนามสกุลของไฟล์ ซึ่งจะแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

PNG = Portable Network Graphics

เป็นไฟล์ที่เหมาะกับเว็บไซต์ มีการบีบอัดภาพให้เล็กลงกว่า GIF แต่ยังคงรักษาคุความละเอียดของภาพได้อย่างดี มีการแสดงสีเหมือนกับภาพ JPEG

JPG, JPEG = Joint photographic Export Group

เป็นไฟล์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มักใช้กับภาพเสมือนจริง

GIF = Graphics Interchange Format

ไฟล์ขนาดเล็กมีความละเอียดไม่มากนัก ไฟล์ชนิดนี้ยังใช้สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้ด้วย

RAW เป็นไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ความละเอียดของภาพสูง เป็นรูปภาพจากกล้องดิจิตอล

TIFF = Tagger Image File Format

เป็นไฟล์ที่เก็บรายละเอียดภาพได้ดี ดังนั้นนิยมใช้งานกับงานประเภทสื่อสิ่งพิมพ์เพราะสามารถเก็บรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้เป็นอย่างดี

PSD  เป็นไฟล์ต้นฉบับไม่มีการบีบอัดรูปภาพ จึงทำให้เป็นไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ ข้อดีของไฟล์ประเภทนี้คือสามารถแก้ไขรูปภาพได้