การทำปฏิทินใน Excel

บทความนี้จะเขียนเกี่ยวกับการสร้างปฏิทินขึ้นมาใช้เองโดยใช้โปรแกรม Excel ซึ่งในชีวิตประจำวันของเราสิ่งที่ต้องรู้ในแต่ละวันก็คือวัน เดือน ปี ดังนั้นจึงจะมาแนะนำการสร้างปฏิทินเพื่อใช้เองหรือมีไว้สำหรับสร้างตารางงาน หรือทำไว้เพื่อดูวันที่ หรืออาจจะทำส่งให้เพื่อนดูตารางปฏิทินของเราก็ได้เช่นกัน ซึ่งขั้นตอนการทำปฏิทินก็ง่ายมาก ๆ เลยค่ะ เพราะเราสามารถเลือกใช้ Templates สำเร็จรูปได้ตามความต้องการของเราได้เลย

เรามาดูขั้นตอนการสร้างปฏิทินกันเลยค่ะ

  • เปิดโปรแกรม Microsoft Excel ขึ้นมา แล้วเลือกคลิกที่ File >> New เมื่อเจอหน้า Start Screen ให้เราพิมพ์คำว่า Calander หรือ ปฏิทิน ที่ช่องค้นหาแล้วก็เลือกรูปแบบของปฏิทินตามที่เราต้องการ
  • เมื่อเลือกเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม Create
  • เพียงแค่นี้เราก็ได้ปฏิทินขึ้นมาใช้ในการดูวันที่ ในการสร้างตารางงาน หรือตารางการนัดหมายขึ้นมาใช้เองได้แล้วค่ะ