เครื่องหมายที่ใช้ในการคำนวณ ใน Excel

การคำนวณโดยส่วนใหญ่แล้วเรามักจะใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการคำนวณและใช้สูตรต่าง ๆ ในการคำนวณ ซึ่งก่อนที่เราจะมาใช้สูตรในการคำนวณ เราจะต้องมารู้จักกับเครื่องหมายที่นำมาใช้ในการดำเนินการกันก่อน เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สูตรและการใช้เครื่องหมายได้ตามความการของเรา โดยเครื่องหมายต่าง ๆ จะแบ่งออกเป็น 5 ตัวดำเนินการหรือว่า 5 หมวดหมู่นั่นเอง ในแต่ละตัวดำเนินการจะมีการทำงานที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งในการคำนวณต่าง ๆ จะต้องใส่เครื่องหมาย = หน้าตัวดำเนินการหรือหน้าสูตรการคำนวณทุกครั้ง เรามารู้จักกับตัวดำเนินการต่าง ๆ กันได้เลยค่ะ

  • ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ หรือเราสามารถเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่าเป็นเครื่องหมายคำนวณ ซึ่งเครื่องหมายคำนวณนี้เราจะใช้กับข้อมูลที่เป็นตัวเลข และผลลัพธ์ที่ได้มาก็จะเป็นตัวเลขเช่นกัน
เครื่องหมาย ตัวอย่างการใช้งาน
+ (บวก) =A1+B1 คือการนำข้อมูลใน A1 ไปบวกกับข้อมูล B1
-(ลบ) =A2-B2 คือการนำข้อมูลใน A2 ไปลบกับข้อมูลใน B2
*(คูณ) =A3*B3 คือการนำข้อมูลใน A3 ไปคูณกับข้อมูลใน B3
/(หาร) =A1/B1 คือการนำข้อมูลใน A4 ไปหารกับข้อมูลใน B4
% (เปอร์เซ็นต์) =20% เราจะได้ผลลัพธ์เป็น 0.20
^ (ยกกำลัง) =A6^3 คือการนำข้อมูลใน A6 ไปยกกำลัง 3
ตัวอย่างการดำเนินการคณิตศาสตร์

  • ตัวดำเนินการข้อความ เป็นตัวดำเนินการใช้ในการเชื่อมข้อความ คือการนำข้อความในเซลล์หนึ่งไปรวมกับข้อความในอีกเซลล์หนึ่ง
เครื่องหมาย ตัวอย่างการใช้งาน
& เช่น =A1&B2 คือการนำข้อความในเซลล์ A1 มาต่อกับข้อความในเซลล์ B2
ตัวอย่างการดำเนินการข้อความ

  • ตัวดำเนินการอ้างอิง เป็นการอ้างอิงตำแหน่งของเซลล์โดยจะใช้เครื่องหมาย Comma (,) Colon ( : )
เครื่องหมาย ตัวอย่างการใช้งาน
, =SUM(A1:A3,B1:B3) คือการนำข้อมูลจาก A1 ถึง A3 มารวมกัน และนำข้อมูลจาก B1 ถึง B3 มารวมกัน รวมทั้งหมด 6 เซลล์
: =SUM(A6:A11) คือการนำข้อมูลใน A6,A7,A8,A9,A10,A11 มารวมกัน
ตัวอย่างการดำเนินการอ้างอิง