การเปิดใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel

  โปรแกรม Microsoft Excel 2019  เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ยู่ใน Microsoft office และเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมในด้านการคำนวณ การใช้งานเกี่ยวกับตัวเลข หรือตารางต่าง ๆ เมื่อเราเปิดใช้งานเข้าไปในโปรแกรม Microsoft office คือ เราจะเห็นหน้าตาของโปรแกรม แบ่งออกเป็นแถวและคอลัมน์ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพและความสามารถมาก เพราะได้รับการพัฒนามาโดยตลอด และมีเครื่องมือที่อำนสวยความสะดวกในการทำงานของโปรแกรม Microsoft Excel

คุณสมบัติของโปรแกรม  Microsoft  Excel

  • สร้างข้อมูล ตัวอักษร และตัวเลข ซึ่งสามารถจัดการกับข้อมูลเหล่านี้ให้มีความสวยงามและน่าอ่านได้ เช่น การเพิ่มสีพื้น การใส่แรเงา การจัดวางตำแหน่งของตัวอักษร การกำหนดรูปแบบและสีตัวอักษร และอื่น ๆ อีกมากมาย
  • เป็นโปรแกรมที่ใช้ในด้านการคำนวณต่าง ๆ เช่น การบวก ลบ คูณ หารตัวเลข และยังมีฟังก์ชันอื่น ๆ อีกมากมายที่เราสามารถกำหนดได้เองตามความต้องการของเรา เช่น การหาผลรวมของตัวเลข การหาค่าทางสถิติ การใช้ฟังก์ชันแบบมีเงื่อนไข การหาอัตราดอกเบี้ยร้อยละ การสร้างปฏิทิน และการทำงานเกี่ยวกับฟังก์ชันอื่น ๆ อีกมากมาย
  • สามารถสร้างแผนภูมิ (Chart) เพื่อใช้ในการแสดงและการเปรียบเทียบข้อมูล เช่น แผนภูมิแท่ง แผนภูมิเส้น แผนภูมิวงกลม เป็นต้น
  • สามารถจัดเรียงลำดับข้อมูล โดยเรียงแบบตามลำดับ จาก A ไป Z หรือจากข้อมูลต่ำสุดไปข้อมูลสูงสุด และเรียงย้อนกลับจาก Z ไปหา A หรือจาก ข้อมูลสูงสุด ไปหาข้อมูลที่ต่ำสุด และยังมีคุณสมบัติอื่น ๆ อีกมากมายที่เราไม่ได้กล่าวถึง

การเปิดใช้งานโปรแกรม Microsoft  Excel

เมื่อเราเปิดโปรแกรม Microsoft  Excel ขึ้นมา หน้าแรกของโปรแกรมจะให้เราเลือกว่าเราจะใช้งานในรูปแบบไหน โดยจะมีหน้าเวิร์คบุ๊คว่างๆ และมีเวิร์คบุ๊คที่มีเทมเพลตโดยจะมีโครงสร้างที่เป็นพื้นในการจัดการเนื้อ ซึ่งเราสามารถใช้งานและปรับเปลี่ยนใส่ข้อความได้ตามความต้องาการของเราได้เลย

เมื่อเราเปิดเข้ามาจะเห็นหน้าตาโปรแกรมตามรูปภาพข้างล่าง

เลือก Blank workbook ในการทำงาน เราก็จะได้หน้าเวิร์คบุ๊คที่มี Worksheet ว่างเปล่าไว้สำหรับสร้างงานของเรา เพียงแค่นี้เราก็สามารถสร้างงานในโปรแกรม Microsoft  Excel ได้ตามความต้องการของเราได้เลย

เมื่อเราต้องการสร้างหน้าการทำงานเพิ่มเราสามารถสร้างหน้า เวิร์คบุ๊คใหม่ขึ้นมาใช้งานได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยการกด Ctrl+N