การป้อนข้อมูลใน Excel

Work Sheet สำหรับการทำงานของเรา

การป้อนข้อมูลของโปรแกรม excel จะป้อนข้อมูลลงในเวิร์คชีทที่เราต้องการทำงาน ซึ่งการป้อนข้อมูลเราสามารถทำได้ง่าย ๆ โดยนำเมาส์ไปคลิกในเซลล์ที่เราต้องการจะป้อนข้อมูล จากนั้นเราก็พิมพ์ข้อมูลมูลที่เราต้องการป้อนลงไป เมื่อเราป้อนข้อมูลในเซลล์นั้นเสร็จแล้วเราก็กดปุ่ม Enter หรือกดปุ่มลูกศร 4 ทิศ เมื่อเราต้องการจะป้อนข้อมูลลงในเซลล์อื่น ๆ

ข้อมูลที่เราป้อนลงในเซลล์

  • เมื่อพิมพ์ข้อมูลประเภทข้อความลงใน Excel โดยปกติแล้วข้อมูลประเภทนี้จะชิดขอบซ้ายของเซลล์เสมอ
  • เมื่อเราป้อนข้อมูลประเภทตัวเลข ข้อมูลจะชิดขอบขวาอของเซลล์โดยอัติโนมัติ
  • คอลัมน์ในโปรแกรม Excel มีความกว้าง 72 พิกเซล ซึ่งบางครั้งจำนวนข้อความที่เราป้อนเข้าไปในเซลล์อาจจะยาวกว่าขนาดของคอลัมน์เราก็สามารถขยายคอลัมน์ให้มีขนาดพอดีกับข้อความของเราได้
  • ข้อมูลประเภทวันที่ซึ่งโปรแกรมจะตั้งค่าการป้อนวันที่ให้อยู่ในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี เป็นปี ค.ศ  เช่น 12/06/2019 คือ วันที่ 12 มิถุนายน 2019 หรือถ้าเราป้อนเป็น 12-6-2019 เมื่อเรากด Enter ข้อมูลจะเปลี่ยนเป็น 12/06/2019 โดยอัตโนมัติ ซึ่งข้อมูลประเภทวันที่นี้เราสามารถเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบอื่น ๆ ได้เช่นกัน
  • ข้อมูลประเภทเวลา โดยจะมีเครื่องหมาย : คั่นระหว่า ชั่วโมง : นาที : วินาที เช่น 16:52:12
  • ถ้าเราต้องการให้แสดงวันที่และเวลาปัจจุบันจากเครื่องเราสามารถใช้ฟังก์ชัน Now ได้ โดยการพิมพ์สูตรลงในเซลล์ที่เราต้องการป้อนข้อมูล เช่น =Now() เพียงเท่านี้เซลล์นั้นก็จะแสดงวันที่และเวลาที่เป็นปัจจุบัน

ชนิดของข้อมูลที่ใช้ใน Excel

เมื่อเราต้องการขยายเซลล์เราสามารถทำได้ดังนี้

นำเมาส์ไปว่างที่เส้นแบ่งคอลัมน์ด้านบน แล้วลากเมาส์ขยายคอลัมน์ให้มีขนาดพอดีกับความต้องการของเราได้เลย