การเติมข้อมูลอัติโนมัติด้วย Flash fill ใน Excel

การ Flash Fill หรือการเติมข้อมูลแบบรวดเร็ว เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ในการเติมข้อมูลอัตโนมัติในรูปแบบที่รวดเร็ว ซึ่งทำได้ทั้งการเติมข้อมูลอัตโนมัติ การรวมข้อมูลจากเซลล์อื่น ๆ รวมทั้งการแยกข้อมูลบางส่วนที่อยู่ในเซลล์เดิมแยกออกไปไว้อีกเซลล์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเราจะทำได้หลายรูปแบบดังนี้

การรวมข้อมูลด้วย Flash Fill

ตัวอย่างการใช้ Flash Fill ในการรวมข้อมูลในเซลล์ ซึ่งเราจะรวมข้อมูลจาก 2 คอลัมน์แรก (ชื่อ,สกุล) มาไว้ที่เซลล์ใหม่

  • ใส่ข้อมูลที่เราต้องการจะย้ายให้มาอยู่ในเซลล์นี้

  • เสร็จแล้ว Enter แล้วพิมพ์พยัญชนะตัวแรกของข้อมูลเซลล์เดิม ข้อมูลที่เหลือจะขึ้นมาโดยอัตโนมัติเสร็จแล้วกด Enter ข้อมูลก็จะเติมให้เราโดยอัตโนมัติ

**ข้อมูลเริ่มต้นจะต้องเป็นข้อมูลที่อยู่ในเซลล์ทางซ้ายมือ ซึ่งอาจจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของเซลล์ก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นส่วนหน้า ส่วนกลาง หรือส่วนหลังก็ได้

การจัดรูปแบบข้อมูลด้วย Flash Fill

เมื่อเรากรอกข้อมูลลงไปในเซลล์แล้วเราต้องการจะจัดรูปแบบข้อมูลใหม่ก็สามารถทำได้เช่นกัน เช่น ในตัวอย่างต้องการแก้ไขข้อมูลรหัสวิชา จัดระยะห่างใหม่ และต้องการใส่เครื่องหมายวงเล็บเข้าไปด้วย ซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆค่ะ

  • พิมพ์ค่าเริ่มต้นในเซลล์แล้วคลุมเซลล์ที่เราต้องการเติมข้อมูล
  • คลิกที่ปุ่ม Flash Fill