การจัดรูปแบบตัวเลขใน Excel

โดยปกติแล้วรูปแบบของตัวเลขที่เราป้อนข้อมูลใน Excel ข้อมูลประเภทตัวาเลขชิดขวา แต่เราสามารถจัดการกับข้อมูลในรูปแบบเพิ่มเติมได้ เพื่อให้ตัวเลขแสดงดูง่ายขึ้น เช่น การใส่คอมม่า การใส่จุดทศนิยมให้ตัวเลข หรือการเพิ่มสัญลักษณ์ทางการเงิน เช่น $ ฿ เป็นต้น

ซึ่งเราสามารถเลือกรูปแบบได้ดังนี้

 • คลิกเลือกเซลล์ตัวเลข
 • เลือกคำสั่งรูปแบบต่าง ๆ ของตัวเลข
  • โดยที่รูปแบบของตัวเลขมีหลายรูปแบบ เราสามารถเลือกรูปแบบตามที่เราต้องการจะให้แสดงผล
   1. ตัวเลขทั่วไป (ตอนแรกที่เราป้อนข้อมูล)
   2. ตัวเลขที่มีทศนิยม
   3. ตัวเลขทางการเงิน
   4. ตัวเลขทางบัญชี
   5. วันที่แบบย่อ
   6. แสดงวันที่แบบปกติ
   7. แสดงเวลา
   8. ตัวเลขแบบเปอร์เซ็นต์
   9. ตัวเลขแบบเศษส่วน
   10. ตัวเลขทางวิทยาศาสตร์
   11. ข้อความ

ปุ่มเลือกรูปแบบต่างๆ