การคำนวนข้ามเวิร์คชีท

เมื่อเรามีข้อมูลหลายๆเวิร์คชีทแล้วเราต้องการที่จะวิเคราะห์หรือต้องการคำนวณข้อมูลเหล่านั้น เพื่อความสะดวกเราสามารถนำข้อมูลมาคำนวนข้ามเวิร์คชีทได้เช่นกัน โดยจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในเซลล์เดียวกันบนหลายๆเวิร์คชีท ซึ่งเราจะอ้างชื่อของเวิร์คชีทและตามด้วยชื่อเซลล์หรือช่วงของเซลล์ใน Excel เช่น =SUM(sheet1:sheet2!C3) คือ คือจะรวมค่าทุกค่าในเซลล์ C3 ของเวิร์คชีทที่ 1 และชีทที่ 2 หรือเรียกการใช้สูตรนี้ว่าเป็นการเขียนสูตร 3 มิติ

การคำนวณข้าม Work sheet ใน Excel

Work sheet คือ sheet1, sheert2, sheet3 อยู่ต่าง Work sheet กัน ซึ่งจะใช้สูตรคำนวณต่าง Work sheet คือ

=ชื่อsheet! ชื่อเซลล์

ตัวอย่างเช่น

=Sheet1!D10 ——–>> คือ sheet1 เซลล์ D10

=Sheet1!D10+Sheet2!D6 ———>> คือ sheet1 เซลล์ D10 บวกกับ sheet2 เซลล์ D6

ตัวอย่างการคำนวณข้าม Sheet

ในตัวอย่างต้องการรวม การจ่ายเงินเดือนของบริษัท A, B และ C ซึ่งอยู่ต่าง Sheet กัน

1. ใส่เครื่องหมาย = ในเซลล์ที่ต้องการจะใส่คำตอบ

2. คลิกที่ sheet1 แล้วก็คลิกเซลล์ที่ต้องการคือ D10 ผลรวมของเงินเดือน พิมพ์เครื่องหมาย +

3. คลิกที่ sheet2 แล้วก็คลิกเซลล์ที่ต้องการบวกคือ D6 พิมพ์เครื่องหมาย +

4. คลิกที่ sheet3 แล้วก็คลิกเซลล์ที่ต้องการบวกคือ D7

5. เมื่อรวมข้อมูลที่ต้องการคำนวณครบแล้วก็กด Enter

จะได้สูตรดังนี้

=Sheet1!D10+Sheet2!D6+Sheet3!D7

เพียงเท่านี้เราก็สามารถบวกหรือคำนวณข้าม Sheet ได้แล้ว