การคำนวนข้ามเวิร์คชีท

เมื่อเรามีข้อมูลหลายๆเวิร์คชีทแล้วเราต้องการที่จะวิเคราะห์หรือต้องการคำนวณข้อมูลเหล่านั้น เพื่อความสะดวกเราสามารถนำข้อมูลมาคำนวนข้ามเวิร์คชีทได้เช่นกัน โดยจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในเซลล์เดียวกันบนหลายๆเวิร์คชีท ซึ่งเราจะอ้างชื่อของเวิร์คชีทและตามด้วยชื่อเซลล์หรือช่วงของเซลล์ใน Excel เช่น =SUM(sheet1:sheet2!C3) คือ คือจะรวมค่าทุกค่าในเซลล์ C3 ของเวิร์คชีทที่ 1 และชีทที่ 3 หรือเรียกการใช้สูตรนี้ว่าเป็นการเขียนสูตร 3 มิติ

ตัวอย่างเช่น

  • เลือกเซลล์ที่เราต้องการจะให้ข้อมูลนั้นแสดงและเพื่อความแม่นยำและสะดวกแนะนำให้ใช้เมาส์ในการคลิกเลือกข้อมูลที่เราจะนำมาคำนวน
  • ซึ่งตัวอย่างนี้เราต้องการที่รวมข้อมูลในช่วงเซลล์ B3:C3 ในชีทที่ 1 และชีทที่ 2
    • เราก็ใส่สูตร =SUM(เลือกชีทแล้วคลิกเลือกช่วงเซลล์ข้อมูลที่ต้องคำนวน
  • =SUM(เลือกชีทแล้วคลิกเลือกช่วงเซลล์ข้อมูลที่ต้องคำนวน ,(ใส่คอมม่า)แล้วเลือกชีท2 เลือกช่วงเซลล์ที่จะคำนวณ) เสร็จแล้ว Enter