การตั้งเวลาปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 10

การตั้งเวลาปิดคอมใน Windows10 โดยอัตโนมัติ โดยที่เราจะสั่งตั้งเวลาปิดคอมผ่านทาง Command Line ซี่งคำสั่งนี้สามารถใช้ได้กับวินโดว์รุ่นเก่ามาจนถึงรุ่นปัจจุบันได้เลย และเป็นวิธีง่ายๆที่ทำให้คุณไม่ลืมปิดคอม หรือสามารถนำมาใช้ในกำหนดเวลาการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับลูกของคุณได้เช่นกัน โดยจะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  • กดปุ่ม Windows + R แล้วพิมพ์ cmd เสร็จแล้วเลือก OK
  • หรือเราจะ Search หาก็ได้ โดยคลิกที่แว่นขยายแล้วพิมพ์ cmd เพื่อที่จะค้นหา Command Prompt เสร็จแล้วคลิกเลือก
  • เมื่อเราเลือก Command Prompt หรือ พิมพ์ cmd เสร็จแล้วจะมีแท็บนี้เด้งขึ้นมา จากนั้นให้พิมพ์คำว่า shutdown -s -f -t 1800 และทำการกด Enter เพื่อตั้งเวลาปิดคอม

อธิบาย

  • -s  คือคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ปิด
  • -f คือคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ปิดทุกโปรแกรม
  • -t คือการตั้งเวลาล่วงหน้าที่เราจะปิด ซึ่งจะมีหน่วยเป็น วินาที
  • 1800 = 1800 วินาที หรือ 30  นาทีนั่นเอง (เราสามารถแก้ไขเวลาได้ตามต้องการ เช่นถ้าเราต้องการตั้งเวลาปิดคอมใน 1 ชั่วโมง ก็เปลี่ยน 1800 เป็น 3600 )