การตั้งค่าหน้ากระดาษใน Word

โดยปกติค่าเริ่มต้นที่เราเปิดใช้งานโปรแกรมขนาดของหน้ากระดาษจะเป็น A4 แต่เราสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้ ซึ่งจะมีขั้นตอนดังนี้

  • คลิกที่ Layout > คลิกเลือก Size เมื่อเราคลิกที่ Size แล้วจะมีขนาดของกระดาษแสดงออกมาให้เราเลือกได้ตามต้องการ หรือถ้าเราต้องการตั้งค่าแบบกำหนดเองเราก็คลิกเลือกที่ More Paper Size… ข้างล่างสุด

เมื่อเราคลิกที่ More Paper Size… แล้วจะมี Pop up เด้งขึ้นมาให้เราตั้งค่าขนาดของกระดาษ ความกว้าง (Width) และ ความสูง (Hight) ได้ตามต้องการ เมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วก็เลือก OK

การตั้งค่าหน้ากระดาษให้เป็นแนวตั้งและแนวนอน

  • คลิกเลือก Layout > แล้วเลือก Orientation
  • Portrait แนวตั้ง
  • Landscape แนวนอน
  • แล้วเลือกรูปแบบหน้ากระดาษตามความต้องการของเราได้เลย

การกำหนดระยะขอบกระดาษ

การตั้งค่าระยะขอบของกระดาษก็มีส่วนสำคัญเช่นกันในการทำงานเอกสาร เพื่อให้ระยะขอบมีขนาดที่พอดีและเหมาะสมกับงานของเรา ซึ่งในการตั้งค่าระยะขอบนี้จะมีผลเมื่อเราพิมพ์งานออกมาด้วยนะคะ ดังนั้นก่อนที่เราจะสั่งพิมพ์ต้องตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนทุกครั้งค่ะ สำหรับการตั้งค่าหน้ากระดาษมีขั้นตอนง่ายๆดั้งนี้ค่ะ

  • คลิกที่ Layout > แล้วเลือก Margins จากนั้นเราก็เลือกระยะของได้ตามความต้องการ
  • หรือถ้าต้องการกำหนดเองเราก็เลือกที่ Custom Margins… ข้างล่างสุด