การเปลี่ยนรูปภาพ Lock Screen และรูปภาพ Background ใน Windows 10

เมื่อเราเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วต้องการเห็นรูปภาพสวยๆ ตั้งเป็นรูปแรก และต้องการตั้งรูปภาพพื้นหลังของหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นรูปสวยๆเพื่อให้การทำงานมีความสดใส สดชื่น เพิ่มแรงบันดาลเมื่อเปิดเครื่องทำงานมากขึ้น โดยมีวิธีการเปลี่ยนดังนี้จ้า

กำหนด Lock Screen ให้แสดงรูปภาพเดียว

  • เปิดเครื่องขึ้นมาแล้วคลิกขวาตรงพื้นที่ว่างในหน้า Desktop เลือก Personalize

เมื่อเลือก Personalize แล้วจะมีหน้าต่างการตั้งค่าเด้งขึ้นมา ให้ไปคลิกเลือก Lock Screen > ในส่วนของ Background ถ้าเราต้องการที่จะให้รูปภาพแสดงเพียงรูปเดียวก็เลือก Picture แต่ถ้าต้องการให้รูปภาพสไลด์เราก็เลือก Slideshow ในตัวอย่างขอเลือก Picture แล้วกันนะคะ เสร็จแล้วก็ไปเลือก Browse เลือกรูปภาพที่เราต้องการ Choose picture

Personalize > Lock Screen > Background = Picture > Browse เลือกรูปภาพที่เราต้องการ > Choose picture เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วจ้า

การเปลี่ยน Background ใน Windows 10

เราสามารถเปลี่ยนรูปพื้นหลังตามที่เราต้องการได้ เราอาจจะตั่งให้เป็นรูปภาพสวยๆตามที่เราชอบ บางคนอาจจะตั้งเป็นรูปตัวเอง รูปครอบครัว รูปเพื่อน หรือรูปภาพอะไรก็ได้ตามความต้องการของเรา ซึ่งการตั้งค่า Background นี้จะมีให้เราเลือก 3 รูปแบบคือ

  • Picture เป็นการตั้งค่าพื้นหลังให้เป็นรูปภาพ
  • Solid Color เป็นการตั้งค่าพื้นหลังให้เป็นสีเดียวทั้งหน้าจอ
  • Slideshow เป็นการตั้งค่ารูปภาพแบบสไลด์

ในตัวอย่างนี้จะยกตัวอย่างการตั้งค่าพื้นหลังแบบ Picture

เมื่อเลือก Personalize แล้วจะมีหน้าต่างการตั้งค่าเด้งขึ้นมา ให้ไปคลิกเลือก Background > ในส่วนของ Background ถ้าเราต้องการที่จะให้รูปภาพแสดงเพียงรูปเดียวก็เลือก Picture แต่ถ้าต้องการให้เป็นแบบสีล้วนเราก็เลือก Solid color และถ้าเราต้องการรูปภาพสไลด์เราก็เลือก Slideshow ในตัวอย่างขอเลือก Picture แล้วกันนะคะ เสร็จแล้วก็ไปเลือก Browse เลือกรูปภาพที่เราต้องการ Choose picture

Personalize > Background > Background = Picture > Browse เลือกรูปภาพที่เราต้องการ > Choose picture เพียงแค่นี้เราก็ได้รูปภาพพื้นหลังสวยตามความต้องการของเราแล้วจ้า