การสร้างตารางใน Microsoft Word

Microsoft Word เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการประมวลผลคำ จัดทำในส่วนของงานเอกสารที่ต้องจัดพิมพ์ตัวอักษรจำนวนเยอะๆ ซึ่งโปรแกรม Microsoft ไม่ได้ใช้เฉพาะในการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลประเภทตัวอักษรเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างงานที่อยู่ในรูปแบบตาราง รูปภาพ และรูปแบบอื่นๆ ได้เช่นกัน ซึ่งในบทความนี้จะมาสอนการสร้างการปรับแต่งตารางขั้นพื้นฐานใน Word

ขั้นตอนการสร้างและปรับแต่งตารางใน Word

ขั้นตอนเปิดโปรแกรม Microsoft Word ขึ้น แล้วคลิกเลือกที่แท็บ Insert (แทรก) > คลิก Table (ตาราง) จะมีตารางแสดงขึ้นมาให้เราเลือกจำนวนแถวจำนวนลัมน์เราก็เลือกตามความต้องการของเราได้เลย ซึ่งเราสามารถปรับแต่งหรือกำหนดเพิ่มเติมได้

การตั้งค่าเพิ่มเติม

เมื่อเราทำการแทรกตารางมาแล้วเราต้องสามารถแก้ไขถ้าตารางได้ เช่น เราต้องการเพิ่ม ลบ ตารางเราก็สามารถทำได้ดังนี้ ซึ่งการจัดการกับตารางหลักๆก็จะมีดังนี้

 • ลบตาราง
  • การลบเซลล์ คือ การลบช่องตาราง
  • การลบแถว คือ การลบตารางในแนวนอน
  • การลบคอลัมน์ คือ การลบตารางในแนวตั้ง
  • ลบตาราง คือ การลบตารางทั้งหมด
 • แทรกตาราง
  • แทรกด้านบน
  • แทรกด้านล่าง
  • แทรกด้านซ้าย
  • แทรกด้านขวา

ซึ่งถ้าเราต้องการจัดการตารางของเราให้เราไปคลิกเลือกแท็บ Layout (เค้าโครง) แล้วเราจะเห็นเมนูต่างๆที่ใช้ในการจัดการตาราง

การปรับแต่งสีตาราง

หากเราต้องการเพิ่มความสวยงามให้กับตาราง เพื่อให้มีความสวยงามมีสีสันและดูง่าย เราก็ไปคลิกที่แท็บ Design แล้วก็จะมีรูปแบบสีสันต่างๆของตารางมาให้เราเลือก