การพิมพ์งานด้วยเสียงบน Google Docs

สำหรับบทความนี้จะมาแนะนำการพิมพ์เอกสารด้วยเสียง โดยใช้ Google Docs เข้ามาช่วยในการพิมพ์งานของเรา เพื่อให้เราพิมพ์งานได้รวดเร็วและไม่เมื่อมือหากต้องพิมพ์เอกสารหลาย ๆ หน้า ซึ่งการพิมพ์งานด้วยเสียงนี้อาจจะเป็นประโยชน์มากสำหรับคนที่พิมพ์สัมผัสไม่ค่อยเก่ง

ขั้นตอนการพิมพ์งานด้วยเสียงใน Google Docs

ก่อนที่เราจะเปิดใช้งาน Google Docs ทุกคนจะต้องมี Account หรือ Gmail เพื่อเข้าสื่อระบบการใช้งานใน Google

เมื่อเรามี Account หรือ Gmail เรียนร้อยแล้ว เราก็เปิด Google Chrome ขึ้นมาได้เลยค่ะ > แล้วคลิกเลือก App Google ด้านบนขวาของหน้าจอ แล้วเลื่อนลงมาคลิกที่ Docs

เมื่อเราเลือกเสร็จแล้ว ถ้าหากเครื่องคอมของเรายังไม่ได้เข้าสู่ระบบ Email ก็จะเด้งมาให้เรากรอก Email ของเราค่ะ

เมื่อเรากรอก Mail เสร็จแล้วมันก็จะเด้งมาที่หน้านี้ให้เราเลือก Bank หรือ เอกสารว่าง

เมื่อเราเข้าไปในหน้าเอกสารแล้ว คลิกเลือกที่ Tools (เครื่องมือ) > แล้วเลือก Voice typing

เมื่อคลิก Voice tying แล้วจะมีไอคอนตัวนี้เด้งมา เราก็เลือกภาษาเป็นภาษาที่เราจะใช้ในการพิมพ์งาน เสร็จแล้วกดที่ ไมโครโฟน

ถ้าเป็นการเปิดใช้งานครั้งแรก จะมีหน้าต่างแจเตือนการใช้ไมโครโฟนให้เราเลือก Allow (อนุญาต)

เสร็จแล้วเราก็พิมพ์เอกสารโดยการอ่านออกเสียงเพื่อพิมพ์เอกสารของเราได้เลยค่ะ

เมื่อเราพิมพ์ด้วยเสียงใน Google Docs เสร็จแล้วก็ Copy ข้อมูลไปวางใน Microsoft Word ได้เลยค่ะ