การตั้งค่าระยะห่างระหว่างบรรทัด Microsoft Word

บทความนี้จะมาแนะนำการตั้งค่าระยะห่างระหว่างบรรทัด เพราะหลายๆคนเวลาที่พิมพ์งานเอกสาร เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วอาจจะเห็นว่าระยะห่างระหว่างบรรทัดมันกว้างเกินไปหรือแคบเกินไปทำให้งานเอกสารของเราไม่สวยงามเท่าที่ควร หรือเราต้องการจัดหน้าเอกสารของเราให้มีข้อมูลหรือเนื้อหามากที่สุด เราก็จำเป็นจะต้องเลื่อนระยะห่างระหว่างบรรทัดขึ้นไปเช่นกัน

วีธีการตั้งค่าระยะห่างระหว่างบรรทัด

เปิดหน้าเอกสารขึ้นมาแล้วเลือกข้อความที่เราต้องการจะจัดระยะห่างระหว่างบรรทัด > Line and Paragraph Spacing (เลือกระยะห่างระหว่างบรรทัดและย่อหน้า) > Line Spacing Options (ตัวเลือกระยะห่างระหว่างบรรทัด)

แล้วจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาให้เรา เลือก Don’t add space between paragraphs of the same style (ไม่เพิ่มช่องว่างระหว่างย่อหน้าที่มีสไลต์เดียวกัน) เสร็จแล้วก็เลือก OK

ถ้าเราต้องการจะตั้งระยะห่างให้เพิ่มขึ้นเราก็สามารถทำได้โดยเลือกข้อความที่เราต้องการแล้วไปคลิกเลือกที่ Line and Paragraph Spacing แล้วเลือกระยะห่างตามที่เราต้องการ

เพียงไม่กี่ขั้นตอนแค่นี้เราก็สามมารถตั้งค่าระยะห่างระหว่างบรรทัดได้แล้วค่ะ