จัดลำดับการคำนวณ Excel

บทความนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดลำดับการคำนวณใน Excel โดยที่โปรแกรมจะตรวจสอบลำดับการคำนวณของเครื่องหมายที่เราใช้ในการคำนวณ ซึ่งการใส่สูตรคำนวณใน Excel จะเริ่มจากซ้ายไปขวา ถ้าเราจัดลำดับของเครื่องผลผิดพลาดก็จะทำให้ผลลัพธ์ออกมาผิดพลาดด้วยเช่นกัน โดยเราจะใช้เครื่องหมายวงเล็บ () มาเป็นตัวช่วยในการจัดลำดับก่อนหลังของการใส่สูตรคำนวณ เช่น =(A3*B3)/SUM(C3:C5) จากสูตรการคำนวณนี้โปรแกรมจะทำการคำนวณ A3*B3 ก่อนแล้วก็หาค่า SUM จากนั้นนำผลลัพธ์ของค่าคูณไปหารกับผลรวมที่เรา SUM

ตัวอย่างการจัดลำดับจากสูตรการคำนวณ

จากสูตรข้างบนระบบจะคำนวณจาก A1 และ A2 มาบวกกันก่อน แล้วค่อยไปนำผลลัพธ์ไป คูณกับ 2% ก็จะได้ 0.4

แต่ถ้าไม่ใส่วงเล็บผลลัพธ์ที่ออกมาจะได้ 10.2 เพราะเครื่องหมาย * จะมีความสำคัญมากกว่าดังนั้นโปรแกรมจะเอา 10*2% แล้วค่อยนำไปบวก 10 ก็จะทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ถูกต้อง