คำสั่งการตั้งค่าใน Windows Setting

หน้าตาของกลุ่มคำสั่งต่าง ๆ ที่เราใช้ในการตั้งค่าของระบบ Windows โดยจะมีการแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ ดังนี้

System Display, sound, notifications, power ใช้งานในการตั้งค่าหน้าจอ เสียง การแจ้งเตือนต่าง ๆ

Network & Internet Wi-fi, airplane mode, VPN เป็นการตั้งค่า Wi-fi หรือระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต การใช้งานโหมดเครื่องบิน และ VPN

Accounts Your account, email, sync, work, family เป็นการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ อีเมล การตั้งค่าบัญชีของคนในครอบครัวและการทำงาน

Ease of Access Narrator, magnifier, high contrast เป็นการตั้งค่าการใช้งานพิเศษสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางสายตา

Update & Security Windows Update, recovery, backup การตั้งค่าอัพเดต Windows ตั้งค่าความปลอดภัย และการกู้คืนข้อมูล

Devices Bluetooth, printer, mouse ตั้งค่าการใช้งานอุปกรณ์ เช่น บลูทูธ, เครื่องปริ้น, และเมาส์

Personalization Background, lock screen, color ตั้งค่าการใช้งานภาพพื้นหลังหน้าจอ การล็อคหน้าจอ สีและส่วนประกอบต่าง ๆ ของหน้าจอ

Time & Language Speech, region, date ตั้งค่าวัน เวลา ภาษา และการใช้งานด้วยเสียง

Search Find my file, Permission  

Phone Link your Android, iPhone เชื่อมต่อการใช้งานกับโทรศัพท์มือถือ

Apps Uninstall, defaults, optional features ถอนการติดตั้งแอพ, การตั้งค่าแอพ

Gaming ตั้งค่าเกี่ยวกับการเล่นเกมส์

Privacy Location, camera ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว และการตั้งค่ากล้อง