การตั้งค่าความละเอียดของจอภาพ Windows 10

เมื่อเราต้องการให้หน้าจอคอมพิวเตอร์แสดงผลที่มีความละเอียด สวยงาม และมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน คุณสามารถปรับแต่งความละเอียดและการแสดงผลของจอภาพได้ตามความเหมาะสมค่ะ โดยจะต้องคำนึงถึงการ์ดจอของคุณด้วยว่าสามารถแสดงผลได้สุงสุดกี่พิกเซล ซึ่งโปรแกรมจะเลือกค่าที่เหมาะสมที่สุดให้กับเรา

การเข้าไปตั้งค่าความละเอียดของจอภาพสามารถทำได้ดังนี้

คลิกขวาที่หน้า Desktop เลือก Display settings

โดยจะมีคำสั่งที่ใช้ในการปรับแต่งหน้าจอดังนี้

Change brightness  for the built-in display  ปรับความสว่างของแสง

Night light เปิด/ปิด โหมดกลางคืน สามารถเลือกอุณภูมิของแสงได้ที่ Night light setting

Windows HD Color เป็นการปรับแต่งความสว่างของแสงให้ดีขึ้น แสดงรายลละเอียดในส่วนที่สว่างหรือส่วนที่เข้าของฉาก

Scale and layout ปรับแต่งหน้าจอและขนาดของข้อความ

Change the site of text, apps, and other items ปรับขนาดข้อความ ไอคอนแอพพลิเคชัน และส่วนประกอบอื่น ๆ บนหน้าจอ

Display resolutions ตั้งค่าความละเอียดของจอภาพ (พิกเซล)

Display Orientation ตั้งค่าการแสดงของหน้าจอแนวตั้ง / แนวนอน