การสร้าง Drop down list ใน Excel

บทความนี้จะมาแนะนำการสร้าง Drop down list เพื่อใช้งานในการป้อนข้อมูลเพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูลบางประเภทบทความนี้จะมาแนะนำการสร้าง Drop down list เพื่อใช้งานในการป้อนข้อมูลเพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูลบางประเภท

วิธีสร้าง Drop down list ใน Excel

เปิดหน้า Excel ขึ้นมาแล้วสร้างสิ่งที่เราต้องการที่จะสร้างเป็น Drop down list ไว้ เช่น จากตัวอย่างนี้ต้องการที่จากสร้าง Drop down ของคำนำหน้าชื่อ เราก็พิมพ์ในส่วนของคำนำหน้าชื่อไว้คอลัมน์หนึ่งเพื่อที่เราจะได้นำคอลัมน์มาสร้างเป็น Drop down ค่ะ

เมื่อเราได้ List หรือรายการที่เราจะนำมาสร้างแล้วเราก็นำเมาส์ไปคลิกเซลล์ที่เราต้องการจะสร้าง Drop down list แล้วเลือกที่ Data (ข้อมูล) > แล้วเลือก Data Validation

กำหนด Data Validation ในช่อง Allow : ก็ให้เราคลิกเลือก List แล้วไปคลิกที่ช่อง Source :

จากนั้นก็คลิกเลือกคลุมในส่วนที่ต้องการจะนำมาสร้าง Drop down

เสร็จแล้วกด OK เพียงแค่นี้เราก็สามารถสร้าง Drop down list ขึ้นมาใช้งานได้แล้วค่ะ