การเปิด/ปิดแจ้งเตือนแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ใน Windows 10

Notifications เป็นการเปิดปิดการใช้งานแจ้งเตือนผู้ใช้งานเมื่อมีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นการแจ้งเตือนจากระบบ การแจ้งเตือนจากแอพหรือจากโปรแกรมที่เราได้เปิดแจ้งเตือนไว้

การเปิด/ปิดแจ้งเตือน

ไปที่ Setting > เลือก System

เมื่อเข้ามาแล้วเราก็เลือก Notifications & actions

  • Show notifications on the lock screen แสดงการแจ้งเตือนในหน้าจอล็อค
  • Show reminders and incoming VoIP calls on the lock screen แสดงการแจ้งจากการเตือนและเตือนเมื่อมีโทรศัพท์
  • Allow notifications to play sounds อนุญาตการแจ้งเตือนเสียง
  • Show me the windows welcome experience after updates and occasionally when I sign in to highlight what’s new and suggested ให้แสดงไฮไลท์และแนะนำคุณสมบัติเด่นเมื่อมีการอัพเดต Windows ในหน้าจอเมื่อ Sign in เข้ามา
  • Get tips, tricks, and suggestions as you use Windows รับคำแนะนำและเทคนิคการใช้งานWindows

Quick actions เป็นกลุ่มไอคอนสำหรับการทำงานด่วน เช่น การปรับแสง การเชื่อต่อ Wi-fi การเชื่อต่อ Bluetooth และอื่น ๆ ซึ่งเราสามารถเพิ่มไอคอนอื่น ๆ เข้ามาได้ โดยคลิกที่ +Add แล้วเลือกไอคอนที่เราต้องการเพิ่ม