การแชร์ไฟล์ โฟลเดอร์ OneDrive กับ Windows

เราสามารถซิงค์ไฟล์ระหว่างคอมพิวเตอร์และระบบคลาวด์เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงไฟล์ได้จากทุกที่ บนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือของคุณ และผ่านเว็บไซต์ OneDrive หากคุณเพิ่มเปลี่ยนหรือลบไฟล์หรือโฟลเดอร์ในโฟลเดอร์ OneDrive ของคุณไฟล์หรือโฟลเดอร์จะถูกเพิ่มเปลี่ยนหรือลบบนเว็บไซต์ OneDrive นอกจากนี้คุณสามารถทำงานกับไฟล์ที่ซิงค์โดยตรงใน File Explorer และเข้าถึงไฟล์ของคุณได้ในขณะออฟไลน์ เมื่อคุณออนไลน์การเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ที่คุณหรือคนอื่นทำไว้จะซิงค์โดยอัตโนมัติ

คลิกที่ปุ่มค้นหา OneDrive

ป้อนอีเมลล์ของคุณแล้ว Sign in > ใส่ Password

ถ้าต้องการเปลี่ยนตำแหน่งโฟลเดอร์ให้เลือก Change location จากนั้น กด Next

จะเห็นว่าไฟล์ทำเครื่องหมายถูกเพื่อแสดงว่าไฟล์เหล่านี้เป็นแบบออนไลน์พร้อมใช้งานให้คุณเข้าถึงไฟล์ทั้งหมดใน OneDrive โดยไม่ต้องดาวน์โหลดทั้งหมดและใช้พื้นที่เก็บข้อมูลบนอุปกรณ์ Windows ของคุณ จากนั้นเลือก Continue

จากนั้นเลือก Not now

แล้วเลือก Next ไปเรื่อย ๆ

เพียงแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ