การปรับขนาดและดูขนาดรูปภาพใน Photoshop CS6

บางครั้งเราเปิดรูปภาพขึ้นมาแล้วต้องการทราบขนาดของภาพนั้น ๆ หรือต้องการปรับขนาดรูปภาพ เราควรจะเข้ามาปรับใน Photoshop เพราะจะมีผลกับความละเอียดของภาพและขนาดไฟล์ภาพ เพื่อให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ โดยสามารถทำได้ง่ายตามขั้นตอน ดังนี้

  • เปิด Photoshop พร้อม Open File ภาพขึ้นมา
  •  ไปที่เมนู Image > เลือก Image Size

  • เราก็จะเห็นขนาดของรูปภาพที่เราเปิดมา ซึ่งสามารถแก้ไขขนาดได้ตามความต้องการ

Pixel Dimensions จะมีขนาดอยู่ที่ 33.5 M (MegaBytes) ที่ขนาดกว้างยาว 2859 x 4096 pixel

Document Size จะอยู่ที่ 39.708 x 56.889 Inches (เราสามารถปรับเปลี่ยนหน่อยเป็น เซนติเมตร, %, mm หรืออย่างอื่นก็ได้)

 Resolution โดยทั่วไปถ้าเป็นรูปที่ใช้ตาม web social ต่างๆ เรามักจะใช้แค่ 72 ppi (pixel per inch) แต่ถ้าเป็นตามขนาดงานพิมพ์แล้ว แค่ตรงนี้ควรจะสูงๆไว้ก่อน เพื่อความละเอียดของงานของเรา

เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วก็ กด OK ได้เลยค่ะ