สูตรนับตัวอักษรใน Excel ด้วยฟังก์ชัน LEN /สูตรในการนับตัวอักษร

เราจะใช้ฟังก์ชัน LEN เมื่อต้องการนับตัวอักษรในข้อความซึ่งรวมถึงช่องว่างของการเว้นวรรค และตัวเลขต่าง ๆ ด้วย แต่จะไม่นับการจัดรูปแบบของตัวเลข

โดยสูตรที่เราใช้ในการนับตัวอักษรใน Excel คือ =LEN(tex) ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ใช้งานง่ายมาก ๆ ค่ะ มาดูตัวอย่างข้างล่างกันเลยค่ะ

ในตัวอย่างนี้จะใช้ฟังก์ชัน LEN นับอักขระของคำว่า

สวัสดี ซี่งมีทั้งหมด 9 คำ รวมสระและวรรณยุกต์

Hello มีทั้งหมด 5 คำ

120 บาท มีทั้งหมด 7 คำ รวมช่องว่างที่เว้นวรรค

ผลลัพธ์

ตัวอย่างที่ 2

ถ้าเรานับจริง ๆ จะได้ 10 แต่ถ้าเราใช้สูตร LEN จะได้แค่ 5 เพราะสูตรนี้จะนับแค่จำนวนตัวอักษรในค่าของเซลล์ไม่นับการจัดรูปแบบ ตัวอย่างข้างล่างนี้จัดอยู่ในรูปแบบของวันที่จึงนับได้แค่ 5