การสร้างปฎิทินใน Google Calendar

Google Calendar เป็นปฎิทินใน Google ที่เราใช้วางแผนงานในแต่ละวัน หรืออาจจะใช้สร้างตารางการนัดหมายก็ได้ ซึ่ง Google Calendar นี้สามารถแชร์ปฎิทินของเราให้กับผู้อื่นได้ด้วย เราจะสร้างปฎิทินโดยใช้อีเมลล์ในการลงชื่อเข้าใช้งาน

1.เปิดมาที่หน้า Google แล้วไปที่มุมด้านขวาเลือก Google App > เลือก Calendar

2.แล้วเราก็กรอก E-Mail และ Password ที่เราจะใช้ในการสร้างปฎิทิน

เมื่อลงชื่อเข้ามาแล้วเราก็จะได้หน้าปฎิทินสำหรับโน้ตงานหรือวางแผนงานต่าง ๆ

สำหรับการใช้งานเมื่อเราต้องการสร้างตารางนัดหมายหรือต้องการโน้ตอะไรบางอย่างลงในปฎิทิน ให้เราคลิกที่ Create หรือคลิกวันที่ ที่เราต้องการจะสร้างโน้ต แล้วเราก็สามารถสร้างโน้ตและสามารถเพิ่มเวลาได้ด้วยค่ะ เสร็จแล้วก็ Save