วิธีซ่อนสูตรการคำนวณใน Excel

เป็นการซ่อนสูตรการคำนวณที่เราใช้เพื่อไม่ให้ผู้อื่นเห็นและ เพื่อเป็นการป้องกันการแก้ไขสูตรการคำนวณของเราด้วย ซึ่งการซ่อนสูตรนี้จะมีผลเฉพาะ WorkSheet ที่เราป้องกันไว้เท่านั้น ในส่วน WorkSheet อื่นๆก็ยังคงแสดงสูตรและสามารถแก้ไขสูตรได้ปกติ

ขั้นตอนการซ่อนสูตรคำนวณ Excel

1.คลิกขวามเซลล์ที่เราต้องการซ่อนสูตรการคำนวณ > เลือก Format Cell (จัดรูปแบบเซลล์)

2.เลือก Protection แล้วติ๊กเครื่องหมายถูกที่ Hidden > OK

3. เลือก Review > Protect Sheet > ใส่รหัส > OK

4. ใส่รหัสผ่านอีกรอบ > OK

5.เมื่อคลิกเซลล์ที่เราซ่อนสูตรจะเห็นว่าช่องสูตรข้างบนจะไม่แสดงสูตรที่เราใช้ค่ะ