วิธีแก้ไขและลบชื่อเซลล์ใน Excel

เมื่อเราตั้งชื่อเซลล์เสร็จแล้วต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อหรือลบเซลล์นั้น ๆ เราก็สามารถทำได้ โดยไปที่แท็บ Formulas > เลือก Name Manager

เมื่อเราเลือก Name Manager ก็จะแสดงข้อมูลต่าง ๆ ขึ้นมาให้เรา ซึ่งมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

ปุ่ม New เป็นการตั้งชื่อเซลล์เพิ่มเติม

ปุ่ม Edit เป็นปุ่มที่ใช้สำหรับแก้ไขชื่อเซลล์ เมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วสามารถเลือกช่วงเซลล์ใหม่ได้โดยกำหนดในช่อง Refer to

ปุ่ม Delete ใช้สำหรับลบชื่อเซลล์ที่ไม่ต้องการ

ปุ่ม Filter เป็นตัวกรองเฉพาะชื่อเซลล์ที่เราต้องการให้แสดง

ถัดลงมาข้างล่างก็จะมีคอลัมน์ต่าง ๆ ดังนี้

Name ชื่อเซลล์ทั้งหมดที่เราตั้งไว้

Value เก็บค่าของเซลล์แต่ละชื่อ

Refer to แสดงเวิร์คชีทและตำแหน่งของเซลล์

Scope ขอบเขตของชื่อเซลล์ที่เรานำไปใช้งาน

Comment คำอธิบายรายละเอียดของเซลล์